Παράγοντας Ψ

Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών για επαγγελματίες

Η ομάδα του «Παράγοντα Ψ» αποτελείται απο εξειδικευμένους και έμπειρους κλινικούς ψυχολόγους, σχολικούς ψυχολόγους, συμβουλευτικούς ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και εργασιακούς ψυχολόγους  που έχουν επιλεγεί προσεκτικά για την εμπειρία τους στον τομέα αυτό.

Όλοι οι επαγγελματίες που συνεργάζονται μαζί με την εταιρεία μας, έχουν στη διάθεση τους μια σειρά από εργαλεία στα οποία εκπαιδεύτηκαν και τα χρησιμοποιούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η εγκυρότητα των υπηρεσιών μας. Με συνεχείς αναβαθμίσεις και προσθήκες στα εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας, για τις ψυχοδιαγνωστικές μας υπηρεσίες , μας καθιστούν την πιο αξιόπιστη εταιρεία στο είδος της.

Η εταιρεία παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας «Παράγοντας Ψ»,  δίδει τη δυνατότητα στο κοινό, σε επαγγελματίες και εταιρείες να λαμβάνουν εξειδικευμένες / εξατομικευμένες υπηρεσίες από διαφορετικούς ειδικούς σε σχέση με τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης.

Όλοι οι επαγγελματίες υποστηρίζονται πλήρως από μια αποτελεσματική διοικητική ομάδα, προκειμένου να εξασφαλίστει μια ταχεία αλλά και ευέλικτη υπηρεσία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας. Η εταιρεία «Παραγόντας Ψ» έχει ως ύψιστο καθήκον την κλινική αριστεία και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων επιστημονικών υπηρεσιών.

Γνωματεύσεις για δικαστικές υποθέσεις

Η εταιρεία Π.Σ. Παράγοντας Ψ παρέχει γνωματεύσεις για δικαστικές υποθέσεις με τη χρήση έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων. Συνεργαζόμαστε με εγγεγραμμένους ψυχολόγους όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων. Η γνωμάτευση γίνεται από όλη την ομάδα με σχετικές με την κάθε υπόθεση ειδικότητες. Σε περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της υπόθεσης η εταιρεία μας συνεργάζεται και με ψυχιάτρους για την έκδοση ψυχιατρικών γνωματεύσεων, αλλά και με άλλες ιατρικές ειδικότητες.

Εκπαίδευση

Η εταιρεία Π.Σ. Παράγοντας Ψ παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις σε διάφορα θέματα στον τομέα της υγείας και της ψυχολογίας.Στόχος της εταιρίας είναι η ενημέρωση και επιμόρφωση λειτουργών ψυχικής υγείας και άλλων ειδικών επαγγελματικών ομάδων, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ψυχολογίας, σχέσεων, γονικών ικανοτήτων και εργασιάς.Η εκπαίδευση παρέχεται σε συνεργασία με μεγάλες εταιρίες, φορείς και ινστιτούτα.

Αξιολογήσεις στο εργασιακό περιβάλλον

  • Αξιολογήσεις για πρόσληψη προσωπικού
  • Εκτίμηση ψυχολογικών κινδύνων στην εργασία
  • Αξιολογήσεις εργασιακού χώρου και περιβάλλοντος
  • Αξιολογήσεις υφιστάμενου προσωπικού
  • Αξιολογήσεις διαφημιστικής καμπάνιας
  • Αξιολόγηση εικόνας της εταιρείας στο κοινό
  • Αξιολόγηση ικανοποίησης πελατών και προσωπικού

Ο χαρακτήρας είναι η μοίρα των ανθρώπων.

Ηράκλειτος

Ό,τι επαναλαμβάνουμε μας καθορίζει.

Αριστοτέλης

Πρέπει να είσαι κάτι, προτού γίνεις κάτι.

Γκαίτε