Το SAPROF είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης το οποίο στοχεύει στην δομημένη εκτίμηση των προστατευτικών παραγόντων ενός ατόμου αναφορικά με την επικινδυνότητα για την εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς. Ακολουθώντας το μοντέλο της Δομημένης Επαγγελματικής Εκτίμησης, το SAPROF σχεδιάστηκε ως λειτουργική προσθήκη στα εργαλεία ΔΕΕ, όπως για παράδειγμα το HCR-20, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στην εκτίμηση της επικινδυνότητας για εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς.

Το SAPROF στοχεύει στη δημιουργία πιο έγκυρης και σφαιρικής αξιολόγησης της επικινδυνότητας. Μέσω του SAPROF η δυναμική αξιολόγηση των προστατευτικών παραγόντων προσφέρει στον κλινικό ένα συγκεκριμένο και αποτελεσματικό οδηγό για τον σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης.

Η έρευνες για τη χρήση του SAPROF στην Ολλανδία έδειξαν καλή ενδοβαθμολογική εγκυρότητα και καλή προγνωστική εγκυρότητα στην εκτίμηση της επανάληψης της βίαιης δράσης μετά την ολοκλήρωση ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Τα αποτελέσματα είναι το ίδιο αξιόπιστα τόσο για βίαιους όσο για σεξουαλικούς παραβάτες. Επίσης, οι παρατηρούμενες αλλαγές κατά τη διάρκεια της θεραπείας απέδειξαν ότι και σε αυτό τον τομέα, το SAPROF αποτελεί καλό προγνωστικό εργαλείο για την εκτίμηση της δυνητικής επικινδυνότητας. Η τακτική χρήση του SAPROF στη ψυχιατροδικαστική πρακτική βοηθά στον προσδιορισμό των θεραπευτικών στόχων κατά την επανορθωτική θεραπευτική φάση και στην επικοινωνία σχετικά με την επικινδυνότητα μεταξύ των επαγγελματιών και του σωφρονιστικού συστήματος.

Το SAPROF δημιουργήθηκε στην Ολλανδία και η χρήση του σήμερα έχει επεκταθεί παγκοσμίως. Μεταφράσεις του εργαλείου υπάρχουν στην αγγλική, γερμανική, γαλλική, ισπανική, σουηδικής, νορβηγικής και, προσφάτως, στην ελληνική γλώσσα από την εταιρεία Παράγοντας Ψ.

 

SAPROF- Δομημένη Εκτίμηση Προστατευτικών Παραγόντων για αξιολόγηση επικινδυνότητας εμφάνισης βίαιης συμπεριφοράς

Εταιρεία Π.Σ. Παράγοντας Ψ απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα από την Van der Hoeven Kliniek  για την απόδοση, εκπαίδευση και διάθεση της κλίμακας SAPROF (Δομημένη Εκτίμηση Προστατευτικών Παραγόντων εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς) στην Ελληνική γλώσσα

Μαθετε Περισσοτερα

Αποκλειστικά Δικαιώματα

vdhk_logo_tbs

Ο χαρακτήρας είναι η μοίρα των ανθρώπων.

Ηράκλειτος

Ό,τι επαναλαμβάνουμε μας καθορίζει.

Αριστοτέλης

Πρέπει να είσαι κάτι, προτού γίνεις κάτι.

Γκαίτε